?!DOCTYPE html> 哈尔滨纸_哈尔滨搬家箱_哈尔滨手提袋-哈尔滨隆舜彩印包装有限公?/title> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0021/css/bootstrap.css"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0021/css/style.css"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0021/css/media.css"> <script src="/template/XYS0021/js/jquery-1.11.3.min.js"></script> <script src="/template/XYS0021/js/bootstrap.js"></script> <script src="/template/XYS0021/js/main.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--通用D--> <hgroup class="navbar"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">哈尔滨隆舜彩印包装有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">哈尔滨周转箱</a>?a href="/supply/">哈尔滨印?/a>?a href="/news/">哈尔滨纸?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35701/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="navbar-header container"> <div class="navbar-brand"> <a rel="nofollow" href="/" class="logo"><img src="/uploads/logo/20191108020454.png" alt="哈尔滨隆舜彩印包装有限公? width="" height="" draggable="false" class="img-sy" /></a> </div> <div class="nav-right menu_nav"> <ul> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <nav class="nav-right nav-top-l"> <ul class="navbar-nav nav1 row"> <li><a rel="nofollow" href="/">|站首页</a><sub class="sub2"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a><sub class="sub2"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/bzl5/" >包装c?/a><sub class="sub2"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">印刷c?/a><sub class="sub2"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/zzl/" >制作c?/a><sub class="sub2"></sub></li> <!--<li><a rel="nofollow" href="/download/">服务目</a><sub class="sub2"></sub></li>--> <li class="cur"><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a><sub class="sub2"></sub></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a><sub class="sub2"></sub></li> </ul> </nav> </div> </hgroup> <!--通用Dend--> <!--通用banner--> <div class="header"> <img src="/template/XYS0021/images/about.jpg" class="img-responsive" /> </div> <!-- 通用banner?l束 --> <!--M?-> <section class="con_box"> <div class="mbx"> <div class="container"> 您的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> </div> </div> <div class="container abo_con"> <div class="abo_tit"> 新闻资讯 </div> <ul class="nav_xqy text-center col-md-12" aos=""> <li class="fl"><a href="/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li class="fl"><a href="/news/xwzx/">新闻资讯</a></li> <li class="fl"><a href="/news/qyxw/">企业新闻</a></li> </ul> <div class="clear"> </div> <div class="new_con"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 new"> <div class="media"> <div class="media_left fl text-center"> <p class="year">2022-05-21</p> <p class="day">2022-05-21</p> </div> <div class="media_con text-left"> <h4><a href="/news/28.html" title="">哈尔滨周转箱真的好用吗?</a></h4> <p>在我们的生活中许多东襉K会用到哈尔滨周转箱Q你用过周{吗Q你知道周{是做什么的吗?哈尔滨周转箱都能做什么呢Q现在哈滨....</p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 new"> <div class="media"> <div class="media_left fl text-center"> <p class="year">2021-10-16</p> <p class="day">2021-10-16</p> </div> <div class="media_con text-left"> <h4><a href="/news/27.html" title="">哈尔滨印刷厂居然是这L</a></h4> <p>现在在我们的生活中,我们l常能看到很多的书,虽然现在|络时代比较发达Q可以在手机上观看电子书Q但是依然会有h喜欢看纸质版的书....</p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 new"> <div class="media"> <div class="media_left fl text-center"> <p class="year">2021-10-08</p> <p class="day">2021-10-08</p> </div> <div class="media_con text-left"> <h4><a href="/news/26.html" title="">哈尔滨纸袋厂怎么P</a></h4> <p>随着时代的不断的改变Q我们日常生zMQ很多的东西都在不断的发展,现在我们对哈滨U袋的要求变得越来越高了Q在以前哈尔滨纸袋的....</p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 new"> <div class="media"> <div class="media_left fl text-center"> <p class="year">2021-07-21</p> <p class="day">2021-07-21</p> </div> <div class="media_con text-left"> <h4><a href="/news/25.html" title="">聊聊哈尔滨纸?/a></h4> <p>现在国家更加倡导环保{,也是提出多种场合都是止使用不可降解的塑料袋的,哈尔滨纸袋也是最q一个关键词Q很多h在微博上说都是不....</p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 new"> <div class="media"> <div class="media_left fl text-center"> <p class="year">2021-07-10</p> <p class="day">2021-07-10</p> </div> <div class="media_con text-left"> <h4><a href="/news/24.html" title="">哈尔滨印刷和打印的区?/a></h4> <p>在哈滨印刷q行的就是传l的印刷一般用得到是Ҏ的油墨Q但是打印的话一般用的就是水性的油墨Q在传统的印h用的彩印的工艺就....</p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 new"> <div class="media"> <div class="media_left fl text-center"> <p class="year">2021-06-25</p> <p class="day">2021-06-25</p> </div> <div class="media_con text-left"> <h4><a href="/news/23.html" title="">哈尔滨周转箱怎么挑选?</a></h4> <p>子在生zM是十分常见的一U物品,哈尔滨周转箱是Z装货时候用的,但是使用频率比较高,旉也比较长。在购买的时候要注意哈尔....</p> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--늠--> <div class="pagess text-center"> <ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li> </ul> </div> </div> </section> <!--M区end--> <!--底部--> <footer class="footer"> <div class="line_big container text-center"> <div class="col-sm-2 col-md-2"> <div class="service-box"> <h3>关于我们</h3> <ul class="ser_list"> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-sm-2 col-md-2"> <div class="service-box"> <h3>产品中心</h3> <ul class="ser_list"> <li><a rel="nofollow" href="/bzl5/">包装c?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zzl11/">印刷c?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zzl/">制作c?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-sm-2 col-md-2"> <div class="service-box"> <h3>新闻资讯</h3> <ul class="ser_list"> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/xwzx/">新闻资讯</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-sm-2 col-md-2"> <div class="service-box"> <h3>联系我们</h3> <ul class="ser_list"> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-sm-4 col-md-4 ewm"> <div class="service-box"> <h3>微信公众q_</h3> <div class="ewm_f"> <img src="/template/XYS0021/images/ewm.png" width="100" height="100"/> </div> </div> </div> </div> <div class="copy col-md-12"> <div class="text-center"> <div class="container"><p>哈尔滨纸哪家好Q供应订做多钱Q哈滨手提袋怎么P哈尔滨隆舜彩印包装有限公怸业以批发h大量现货提供哈尔滨包装箱、哈滨包装、哈滨快递箱、哈滨搬家q品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p></div> <span class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1278187489'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1278187489%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></span> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2019-10-30/"></script> 技术支持:<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.duduwangluo.com/template/NESTX0002-1/images/dudu.gif"/></a> <a rel="nofollow" rel='nofollow' target="_blank"></a> <span class="visible-lg-inline-block">热门城市推广Q?<a href="/haebin.html" title="哈尔? target="_blank" >哈尔?/a> <a href="/heilongjiang.html" title="黑龙? target="_blank" >黑龙?/a> <a href="/wuchang.html" title="五常" target="_blank" >五常</a> <a href="/shuangcheng.html" title="双城" target="_blank" >双城</a></span> </div> </div> </footer> <!--底部end--> <!--Ud端底部导?-> <div class="phonefooternav"> <ul> <li> <a href=" tel:0451-58570182"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/XYS0021/js/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000, once:true }); </script> <!-- 旉 --> <script> $(".media_left").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("p.year").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(0,4); $(this).find("p.year").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("p.day").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(6); $(this).find("p.day").text(uploadDay); }); </script> <!-- table标签高亮效果 --> <script> $(function(){ $(".nav_xqy li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav_xqy li a").removeClass('on'); $(this).addClass('on'); return false; } }); }) </script> <!-- D高亮效果 --> <script> $(function(){ $(".nav1 li").each(function () { if ($(this).find("a").attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav1 li").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); }) </script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="35701"></script> <a href="http://www.wwzqq.com/">狠狠综合久久久久综合网址,国产精品无码一区二区在线看,国产成人18黄网站在线观看,非洲黑人性XXXX精品又粗又长</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>